Odrastao je u siromaštvu i zbog toga imao komplekse