5 godina na pustom otoku, noću ga grizle stotine štakora