Bolnica u Mostaru kojoj plaćamo dugove od 40 milijuna kuna