Zašto avio kompanije namjerno produžuju trajanje letova?