Zašto smo zaboravili jednu od naših najljepših planina?