"Vukovar se ne može rješavati na razini lokalne samouprave"