Ovisnici o vježbanju su sve veći medicinski problem