Modni Mačak među advokatima - ali Šerić je i virtuoz prava