Potrošili su 1000 milijardi dolara, a ništa nisu promijenili