Kornati: "Ne šaljite dicu u taj pakao, znate da je doli jugo..."