Nova droga odnosi tisuće života, a glavne žrtve su žene