Prostituirali se, drogirali i krali, pa postali zvijezde