"Probleme korupcije treba riješiti javnim egzekucijama"