"Naši fašisti vole Ruse, mrze EU, među njima ima i Hrvata"