Dinastija Izetbegović: Bakir i ženu gura na izbore