Kim poslao tri aviona prema Singapuru da zavara medije