Bio je na mjestu u Sj. Koreji koje službeno ne postoji