Skidao srpsku zastavu u Kninu, ali neće biti na proslavi