HDZ-ov kadar: Piju, tuku, siluju, slikaju se goli...