"Kad sam pročitao 'Kiklopa', pobacao sam druge knjige"