Jedini je preživio pleme smrti - godinama ih je posjećivao