Bez ljudi plovio 38 godina, a onda mu se izgubio svaki trag