Kino za čije se ulaznice čekalo u redu do glavnog trga