Otok užasa na Jadranu: Bolesni su tu sami čekali smrt