Zloglasni otok koji se obogatio na ubijanju kitova