Bandiću je bitan samo šank i kome će ga dodijeliti