Dok su hapsili Sanadera, Kordić je spoznao vjeru u Boga