Najposjećenija katedrala: Preživjela kugu, ratove i naciste