Najudaljeniji otok na svijetu: Život bez TV-a, struje, novina