Tajna potpune propasti 'Golog kuhara' - bio je neuništiv