Otkrili jedinu snimku na kojoj se čuje glas Fride Kahlo