"Ponavlja se ljeto 2003., pobilo je 70.000 ljudi u Europi"