Ni onima prije Milanovića nije pomoglo pozivanje na Boga