'Samo Crkva u Hrvatskoj ne osjeća posljedice ove krize ni pandemije'