Da su mi donijeli scenarij s potresom i pandemijom, rekao bih 'To je previše'