Kuhar u Petrinji: 'nismo baš pri zdravoj pameti bili'