Kriminalni, bahati, arogantni, nepristojni..., ali što ima veze!