Canjuga je 1998. bio u pravu, Hrvatskom haraju HDZ-ovi stališi