'Meghan glumi,a on je pobožno gleda i drži za ruku'