Šuti i pjevaj nije za arenu, već za malu sobicu, sebi dovoljnu