Hrvatima EU postaje sve draža, protivnika sve manje