Bandić je bio demokrat i vodio je računa o kulturi