Poduzetnički bunt - urlikanje, najmoćniji alat demokracije