Epidemiološka karta spasila Dalmaciju. Koliko još ide tako?