28. Galovićeva jesen, festival u kojem se Galović nadživio