Spadam u tri kategorije u kojima je teško preživjeti