Sa(n)jam knjige u Istri otvoren drugi put ove godine!