Ljudi će hrliti da ih čipiraju. Nečipirani će biti inferiorni