Apaurin za vremena rasizma, heroina, smeća, siromaštva...