Bandić bi trebao dobiti neki primjereni kip na grobu